ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ


Ημερομηνία: 29/3/2023
Τίτλος: Αναβολή Μαθήματος
Περιγραφή:

Το σημερινό μάθημα του Μηχανολογικού Σχεδίου (Πέμπτη  30/3/2023) αναβάλλεται.
Ε. Καμούτση

Link1:
Link2:
Photo1:
Photo2:
Photo3:

Επιστροφή