ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ


Ημερομηνία: 23/2/2023
Τίτλος: Σεμινάριο ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ: «Προσβασιμότητα ατόμων με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Κατανοώ, προσαρμόζομαι, αλληλεπιδρώ!».
Περιγραφή:
Link1: Ενημερωτικό φυλλάδιο
Link2: Αφίσα
Photo1:
Photo2:
Photo3:

Επιστροφή