ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ


Ημερομηνία: 5/3/2013
Τίτλος: Φοιτητικό Στεγαστικό Επίδομα 2013
Περιγραφή: Σας ενημερώνουμε ότι οι αιτήσεις για τη χορήγηση του φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβάλλονται μέχρι 29/3/2013, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, ως εξής:
▪ Οι φοιτητές των Τμημάτων που εδρεύουν στην πόλη του Βόλου στη Διεύθυνση Φοιτητικής Μέριμνας, Αργοναυτών και Φιλελλήνων (κτίριο Παπαστράτου, 1ος όροφος),
▪ Οι φοιτητές των Τμημάτων που εδρεύουν στην πόλη της Λάρισας, των Τρικάλων και της Καρδίτσας στις Γραμματείες των Τμημάτων τους.

Από τη Διεύθυνση Φοιτητικής Μέριμνας
του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Link1: Αίτηση - Δικαιολογητικά
Link2:
Photo1:
Photo2:
Photo3:

Επιστροφή