ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ


Ημερομηνία: 21/6/2022
Τίτλος: ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΙΟΥΛΙΟΥ 2022
Περιγραφή: Ανακοινώνεται ότι η ορκωμοσία των αποφοίτων του ΠΠΣ, ΠΜΣ και ΠΔΣ του Τμήματος θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 18 Iουλίου 2022  διά ζώσης στο αμφιθέατρο του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Οι φοιτητές/τριες οι οποίοι/ες πρόκειται να ορκιστούν οφείλουν να καταθέσουν τα ακόλουθα έντυπα για την ορκωμοσία μέχρι και τη Δευτέρα 4/7/2022.

1. Πρακτικό Παρουσίασης Διπλωματικής Εργασίας (παραδίδεται είτε από τον Επιβλέποντα Καθηγητή είτε από το φοιτητή κατόπιν συνεννόησης συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από την τριμελή επιτροπή)
2. Βεβαίωση μη οφειλής υλικού από τη βιβλιοθήκη του Π.Θ.
3. Βεβαίωση παράδοσης διπλωματικής εργασίας από τη βιβλιοθήκη του Π.Θ.
4. Ακαδημαϊκή Ταυτότητα (πάσο) (σε περίπτωση απώλειας της ακαδημαϊκής ταυτότητας παραδίδεται Υπεύθυνη Δήλωση με επικυρωμένο το γνήσιο της υπογραφής. Η Υ.Δ. μπορεί να γίνει μέσω της πλατφόρμας gov.gr)
5. Cd με τη διπλωματική εργασία σε μορφή pdf
6. Αίτηση αποφοίτου γραφείου διασύνδεσης Π.Θ.
7.  Αίτηση ορκωμοσίας στη Γραμματεία του Τμήματος

Οι φοιτητές των ΠΜΣ και του ΠΔΣ θα πρέπει να έλθουν σε επικοινωνία με τη Γραμματεία για τα απαραίτητα έγγραφα ορκωμοσίας.

Σημείωση: Φοιτητές/τριες οι οποίοι/ες αναμένουν βαθμολογία θα πρέπει να ενημερώσουν τους αντίστοιχους διδάσκοντες για υποβολή της βαθμολογίας στο σύστημα της Ηλεκτρονικής Γραμματείας μέχρι και 4/7/2022. 

Από τη Γραμματεία
 
Link1: files/aitisidias.pdf
Link2: files/aitisiorkomosias.pdf
Photo1:
Photo2:
Photo3:

Επιστροφή