ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ


Ημερομηνία: 10/2/2022
Τίτλος: Πρακτική Άσκηση της TWD Technologies
Περιγραφή: Ονομάζομαι Νασίκας Νικόλαος και είμαι ο γενικός διευθυντής του Ελληνικού παραρτήματος (TWD Hellas) της Καναδικής TWD Technologies.
Η εταιρεία μας δραστηριοποιείται στους τομείς της Ενέργειας και των Έργων Υποδομής, με ιστορία άνω των 20 ετών στον Καναδά, την Αμερική και την Ευρώπη.
 
Αυτή τη στιγμή έχουμε δημοσιεύσει το διεθνές πρόγραμα πρακτικής άσκησης της TWD με σκοπό τη συμμετοχή μίας/ενός νέας/ου μηχανολόγου μηχανικού για πρακτική άσκηση/εκπαίδευση στον Καναδά στα κεντρικά μας γραφεία για 1 χρόνο, ενώ με το πέρας της επιτυχημένης ολοκλήρωσης της πρακτικής η/ο υποψήφια/ος να συνεχίσει την εργασιακή απασχόληση στην Ελλάδα στο Ελληνικό παράρτημα της TWD Hellas.
 
Αναζητούμε νέους απόφοιτους από 0 έως και 3 χρόνια σχετικής εργασιακής εμπειρίας.
 
Τα σχετικά link:
   
 
Link1:
Link2:
Photo1:
Photo2:
Photo3:

Επιστροφή