ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ


Ημερομηνία: 8/2/2022
Τίτλος: Παρουσίαση διπλωματικών εργασιών και παράδοση εντύπων για ορκωμοσία
Περιγραφή: Ενημερώνουμε τους/τις φοιτητές/φοιτήτριες όλων των προγραμμάτων σπουδών (ΠΠΣ, ΠΜΣ, ΠΔΣ) που πρόκειται να ορκιστούν στην επόμενη ορκωμοσία ότι: 

α) η καταληκτική ημερομηνία παρουσίασης διπλωματικής εργασίας και παράδοσης του πρακτικού βαθμολογίας είναι η Παρασκευή 4 Μαρτίου 2022 και
 
β) η καταληκτική ημερομηνία υποβολής όλων των απαραίτητων εντύπων στη Γραμματεία για την ορκωμοσία (αίτηση ορκωμοσίας, βεβαίωση μη οφειλής βιβλίων από τη βιβλιοθήκη, βεβαίωση κατάθεσης διπλωματικής εργασίας από τη βιβλιοθήκη, cd με την εργασία σε αρχείο pdf , ακαδημαϊκή ταυτότητα) είναι η Πέμπτη 10 Μαρτίου 2022.
 
Από τη Γραμματεία
Link1:
Link2:
Photo1:
Photo2:
Photo3:

Επιστροφή