ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ


Ημερομηνία: 6/9/2012
Τίτλος: Εγγραφές Νεοεισαχθέντων Φοιτητών
Περιγραφή:

Η Γραμματεία του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών ενημερώνει ότι:
Oι εγγραφές των νεοεισαχθέντων φοιτητών θα πραγματοποιηθούν αλφαβητικά τις ακόλουθες ημερομηνίες:

11/9/2012

Α-Γ

12/9/2012

Δ-ΚΑ

13/9/2012

ΚΕ-Λ

14/9/2012

Μ-Ο

17/9/2012

Π-Σ

18/9/2012

Τ

19/9/2012

Υ-Ω

 

Προσοχή: H Γραμματεία δέχεται τις ανωτέρω ημερομηνίες από 9.00 π.μ - 14.00 μ.μ.

Link1:
Link2:
Photo1:
Photo2:
Photo3:

Επιστροφή