ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ


Ημερομηνία: 21/3/2008
Τίτλος:
Περιγραφή: Προκήρυξη μίας θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή ή του Λέκτορα στο γνωστικό αντικείμενο «Σχεδιασμός, προγραμματισμός και έλεγχος παραγωγής» . Προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων: 21 Μαίου 2008.
Link1: http://www.uth.gr/static/miscdocs/jobpost/20080321_Prokirixi_DEP.doc
Link2:
Photo1:
Photo2:
Photo3:

Επιστροφή