ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ


30/10/2019 Αναπλήρωση μαθήματος «Εισαγωγή στους Επιστημονικούς Υπολογισμούς» >>>
30/10/2019 ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΤΜΜ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ >>>
25/10/2019 ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΔΩΡΕΑΝ ΣΙΤΙΣΗΣ (ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΩΝ ΕΤΩΝ) >>>
24/10/2019 Ανακοίνωση για μάθημα Γερμανικών >>>
22/10/2019 ΕΥΔΟΞΟΣ-Δηλώσεις συγγραμμάτων χειμερινού εξαμήνου 2019-20 >>>
15/10/2019 Αναβολή μαθημάτων "Κατεργασίες Διαμορφώσεων" >>>
14/10/2019 Μετεγγραφές Φοιτητών >>>
11/10/2019 Παράταση προθεσμίας δηλώσεων μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου >>>
10/10/2019 Έναρξη Υποβολής Αιτήσεων Σίτισης Πρωτοετών Φοιτητών >>>
9/10/2019 Ορκωμοσία-Προθεσμία παρουσίασης εργασιών και παράδοσης εγγράφων >>>
9/10/2019 Αναβολή μαθήματος «Κείμενα Τέχνης, Επιστήμης και Πολιτισμού: Θεωρία και Ανάλυση» >>>
8/10/2019 Αναβολή μαθήματος «Γραμμικός Προγραμματισμός» >>>
8/10/2019 Ανακοίνωση για συγκρότηση Επιτροπών Παρακολούθησης και Εποπτείας της λειτουργίας των εστιατορίων σίτισης των φοιτητών του Π.Θ. >>>
8/10/2019 ΣΙΤΙΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΩΝ ΕΤΩΝ >>>
7/10/2019 ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ >>>
7/10/2019 Αναβολή μαθήματος «Εφαρμοσμένη Στατιστική Ι» >>>
4/10/2019 Ωρολόγιο πρόγραμμα χειμερινού εξαμήνου ΠΜΣ "ΔΕΑL" >>>
4/10/2019 Σίτιση φοιτητών παλαιοτέρων ετών >>>
1/10/2019 ΥΠΟΔΟΧΗ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ >>>
30/9/2019 Νέο μάθημα επιλογής "Μηχανική των Κατασκευών" >>>
Go to page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50