ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ


22/9/2022 Διαδικασία δήλωσης του μαθήματος «Εισαγωγή στους Επιστημονικούς Υπολογισμούς» του 7ου εξαμήνου >>>
22/9/2022 Ανακοίνωση για το μάθημα ΑΓΓΛΙΚΩΝ >>>
22/9/2022 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - Εγγραφές φοιτητών και φοιτητριών με αναπηρίες και/ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στην ΠΡΟΣΒΑΣΗ για το ακαδημαϊκό έτος 2022-23. >>>
21/9/2022 ΣΙΤΙΣΗ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ >>>
20/9/2022 Χορήγηση Βεβαίωσης Σπουδών σε 1ετείς φοιτητές >>>
20/9/2022 Εξετάσεις μαθήματος "Μηχανολογικό Σχέδιο ΜΕ Η/Υ" >>>
20/9/2022 ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΕΙΜ. ΕΞΑΜ. ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2022-2023 >>>
20/9/2022 Πρόγραμμα μαθημάτων Γερμανικής Γλώσσας >>>
19/9/2022 Ενέργειες πρωτοετών φοιτητών μετά την παραλαβή μηνύματος για ενεργοποίηση κωδικών >>>
19/9/2022 Επιλογή Ακαδημαϊκών Υποτρόφων στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023 >>>
16/9/2022 Εγγραφές πρωτοετών φοιτητών που δεν πραγματοποίησαν ηλεκτρονική εγγραφή >>>
15/9/2022 ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ >>>
14/9/2022 Εγγραφές νέων φοιτητών και φοιτητριών με αναπηρίες και/ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στην ΠΡΟΣΒΑΣΗ για το ακαδημαϊκό έτος 2022-23 >>>
13/9/2022 Βιβλιοθήκη: Υποστήριξη αναγνωστών με εντυποαναπηρία & αναπηρίες >>>
9/9/2022 ΕΝΑΡΞΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΤΟΥ ΒΟΛΟΥ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ - ΑΛΛΟΓΕΝΩΝ & ΚΥΠΡΙΩΝ >>>
9/9/2022 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΑΦΩΝ ΖΩΣΙΜΑ >>>
9/9/2022 Εισαγωγή νέων μαθημάτων "Θεωρία Παιγνίων" και "Συντονισμός Εφοδιαστικής Αλυσίδας" >>>
6/9/2022 ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ >>>
6/9/2022 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ >>>
2/9/2022 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2023-2024 ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ >>>
Go to page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50