Εργαστήριο

Θερμοδυναμικής & Θερμικών Μηχανών

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Πεδίο Αρεως, 383 34 Βόλος

Tηλ.+30 24210 74097, 74053, Fax. +30 24210 74096

Email: stam@uth.gr

Info

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

Η διεξαγωγή δραστηριοτήτων Ερευνας και Ανάπτυξης σε συνεργασία με σημαντικές ευρωπαϊκές βιομηχανίες, έφερε από καιρό στο προσκήνιο το θέμα της διασφάλισης ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Το θέμα αυτό δεν είναι ανεξάρτητο με τη διασφάλιση ποιότητας στην εκπαίδευση που παρέχουμε στο ΤΜΜΒ. Ηδη από το 1999 είχαμε αναπτύξει, κατά (και πέρα από) τα διεθνή πρότυπα, φιλοσοφία διασφάλισης ποιότητας σπουδών, έρευνας και υπηρεσιών στα πρότυπα του ISO 9000.

Εκτοτε οι προσπάθειες συνεχίζονται, και μάλιστα έχουν αναθερμανθεί μετά την δημοσιότητα που πήραν και στην Ελλάδα οι θέσεις της ‘Διακήρυξης της Μπολώνια’, και τη συνακόλουθη ευαισθητοποίηση του ΥΠΕΠΘ (ΚΠΣ 3) στην κατεύθυνση της διασφάλισης ποιότητας και της πιστοποίησης των Πολυτεχνικών Τμημάτων. Εδώ η Ελλάδα ακολουθεί το παράδειγμα άλλων Ευρωπαϊκών Κρατών που ήδη έχουν δραστηριοποιηθεί με υψηλές χρηματοδοτήσεις στην κατεύθυνση αυτή. Οσον αφορά τα μαθήματα του προπτυχιακού και μεταπτυχιακού (διδακτορικού) προγράμματος σπουδών, έχουν ήδη δρομολογηθεί διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας και τεκμηρίωσης σύμφωνα με το ECTS (European Credit Transfer System), και το Diploma Supplement, το οποίο ήδη οδηγεί σε αμοιβαία αναγνώριση των σπουδών στον Ευρωπαϊκό Χώρο. Δεδομένου μάλιστα ότι ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη μιά αξιόλογη προσπάθεια δημιουργίας μηχανισμού πιστοποίησης σπουδών (accreditation) και στην Ηπειρωτική Ευρώπη, κατά το παράδειγμα των ΗΠΑ (ABET), ή και της Αγγλίας (QAA), η Ελλάδα θα πρέπει να καταβάλει σημαντική προσπάθεια για να φτιάξει, από την αρχή, ένα αξιόπιστο σύστημα αξιολόγησης των ΑΕΙ και πιστοποίησης προγραμμάτων σπουδών.

Σχετικό βέβαια εδώ είναι και το ανακύπτον μείζον θέμα της ελεύθερης επικοινωνίας μεταξύ Μηχανικών και της ελεύθερης διακίνησής τους ως επαγγελματιών στην Ευρωπαϊκή Ενωση, που φέρνει στο προσκήνιο την ανάγκη καλού χειρισμού τουλάχιστο της Αγγλικής Γλώσσας και Τεχνικής Ορολογίας. Εδώ θα πρέπει να δραστηριοποιηθούν σύντομα οι Ελληνες Φοιτητές και Ακαδημαϊκοί Δάσκαλοι, γιατί η δεκαετία που διανύουμε θα είναι καθοριστική, και δεν πρέπει να χάσουμε το τραίνο στις ραγδαίες εξελίξεις που έρχονται, γιατί κινδυνεύει να καταστραφεί η οικονομία μας από την απομόνωση, παρά το γεγονός ότι το έμψυχο υλικό μας είναι αναγνωρισμένο ως υψηλής ποιότητας, και η ζήτηση για Μηχανικούς αυξάνει παγκοσμίως ενώ η προσφορά πέφτει. Ως παράδειγμα των προδιαγραφόμενων ραγδαίων εξελίξεων, να αναφέρουμε το γεγονός ότι μεγάλα Πανεπιστήμια του εξωτερικού, όπως το περίφημο ΜΙΤ, έχουν ήδη εξαγγείλει και ξεκινήσει την ελεύθερη διάθεση σημαντικού μέρους του εκπαιδευτικού υλικού τους ελεύθερα στο Διαδίκτυο. Για να πάρετε μιά γεύση, ορίστε ένα αξιόλογο Σύγγραμμα Μετάδοσης Θερμότητας, που μπορείτε ελεύθερα να κατεβάσετε και να διαβάσετε.

Για να συμβάλουμε κι εμείς στην καλύτερη ενημέρωση των φοιτητών, αλλά και γενικότερα της Πανεπιστημιακής Κοινότητας του ΠΘ στο συγκεκριμένο θέμα, θεωρήσαμε καλό να ανοίξουμε την παρούσα ιστοσελίδα, που είναι αφιερωμένη στη διασφάλιση ποιότητας στις σπουδές και την έρευνα του Μηχανικού, και τροφοδοτείται τακτικά με καινούργιο υλικό.

Χρήσιμες διευθύνσεις στο διαδίκτυο σχετικά με ποιότητα – πιστοποίηση σπουδών του Μηχανικού:

Διακήρυξη της Μπολώνια :
http://www.unige.ch/cre/
http://www.crue.upm.es/eurec/

Διασφάλιση της ποιότητας - πρότυπα -
codes of practice:
http://www.qaa.ac.uk/

Enterprise Resource Planning για Πανεπιστήμια:
http://www.peoplesoft.com/en/us/products/indsolutions/highered/product_content

 

Ευρωπαϊκή Εταιρεία για την Εκπαίδευση των Μηχανικών:

http://www.ntb.ch/SEFI/Index.html?ntb

 

Speech of Dr Andris Barblan, CHEA 2001 Annual Conference, New Orleans, 22-24 January 2001 on International Quality Assurance

 

Test στατιστικών γνώσεων για Μηχανικούς

http://tess.info.ucl.ac.be:8080/tess/English/index.html

 

Η παρουσίαση του κ. Σταματέλλου με τίτλο: Διασφάλιση Ποιότητας στην Εκπαίδευση του Ευρωπαίου Μηχανικού: Οι Επιταγές της ‘Bologna Declaration, πού έγινε σε ειδική εκδήλωση στο αμφιθέατρο του ΤΜΜΒ, στις 2 Απριλίου 2001, στα πλαίσια της δραστηριοποίησης του Τμήματος σε θέματα ποιότητας στις Σπουδές του Μηχανικού.

 

Πληροφορίες για Αμερικανικά Πανεπιστήμια που ήδη δοκιμάζουν σε πιλοτική φάση το Virtual University, όπου οι πληροφορίες, διοικητικές, ακαδημαϊκές και οικονομικές, οργανωμένες με ειδικό ERP software, διακινούνται σε ένα ειδικό portal του Πανεπιστημίου, που επιτρέπει σε όλα τα μέλη της Πανεπιστημιακής Κοινότητας να το αξιοποιούν με διαφορετικά επίπεδα πρόσβασης.

 

 

People

Equipment

Publications

Projects

Links

CAE Tools

 

 

 

Contact us

Home | University | Department

 

 


FastCounter by bCentral