Εργαστήριο

Θερμοδυναμικής & Θερμικών Μηχανών

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Πεδίο Άρεως, 383 34 Βόλος 

Tηλ. +30 24210 74097, 74053, Fax. +30 24210 74096

Email: stam@uth.gr

Info

TEXNIKA KEIMENA

Μιά γενική επισήμανση που αισθανόμαστε την ανάγκη να κάνουμε στους φοιτητές μας, που ισχύει για όλα τα μαθήματα εξίσου, είναι ότι θα πρέπει να βελτιώσουν τις επικοινωνιακές δεξιότητές τους, και ιδιαίτερα τις γραπτές.

Ο Μηχανικός εκφράζεται γραπτώς μέσω τεχνικών αναφορών και τεχνικών κειμένων γενικότερα, πολλές φορές μάλιστα τέτοια κείμενα, υπό μορφή μελετών κτλ, τυχαίνει να είναι και το τελικό προϊόν μιάς δουλειάς του με βάση την παράδοση του οποίου και αμείβεται.

Επομένως η σημασία της καλής επίδοσης του Μηχανικού στη Συγγραφή Τεχνικού Κειμένου, η οποία συναρτάται και με τις επιδόσεις του σε Αυτοψίες και Τεχνικούς Υπολογισμούς, είναι τεράστια και σε πολλά Πολυτεχνεία αφιερώνεται ένα πλήρες εξαμηνιαίο μάθημα στη συγγραφή. Εμείς εδώ θα σας δώσουμε, σε πρώτη φάση, ένα σύντομο τεύχος οδηγιών συγγραφής μαζί με ένα υπόδειγμα τεχνικού κειμένου, θα οποία θα σας κατευθύνουν στα πρώτα βήματά σας στη συγγραφή. Περισσότερα βοηθήματα προσεχώς. Το σοβαρό πρόβλημα που αντιμετωπίζετε στη συγγραφή, φαίνεται από την έλλειψη δομής που παρατηρείται γενικά στα περισσότερα θέματα – αναφορές εργαστηριακών ασκήσεων κτλ που μας παραδίδετε, ακόμη δε και στα ίδια τα γραπτά σας στις εξετάσεις, πολύ δε περισσότερο σε πολλές από τις επί Διπλώματι Διατριβές σας. Σας καλούμε να αναλογιστείτε της σημασία του δομημένου τεχνικού κειμένου στην αξιόπιστη επικοινωνία σας (στα Ελληνικά και στα Αγγλικά τουλάχιστον), με άλλους Μηχανικούς, (βλ. σχετικά και το σύντομο αλλά περιεκτικό πόνημα του David E. Goldberg από το UIUC), και στην διάχυση των αποτελεσμάτων της εργασίας ή ακόμη και της έρευνάς σας (δημοσιεύσεις).  

People

Equipment

Publications

Projects

Links

CAE Tools

 

Contact us

Home | University | Department