Εργαστήριο

Θερμοδυναμικής & Θερμικών Μηχανών

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Πεδίο Άρεως, 383 34 Βόλος 

Tηλ. +30 24210 74013, 74053, Fax. +30 24210 74096

Email: olyz@uth.gr

Info

ΘΕΡΜΑΝΣΗ – ΨΥΞΗ – ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ

Στο βασικό εξαμηνιαίο μάθημα, ο φοιτητής θα πρέπει να εξοικειωθεί με τα παρακάτω κύρια αντικείμενα – δεξιότητες:

·         Βασικοί ψυχρομετρικοί υπολογισμοί, με χρήση ψυχρομετρικού χάρτη και λογισμικού

·         Εξοπλισμός θέρμανσης – συστήματα θέρμανσης και σχεδιασμός τους

·         Εξοπλισμός κλιματισμού – συστήματα κλιματισμού – αερισμού και σχεδιασμός τους

·         Εξοπλισμός βιομηχανικής ψύξης – είδη ψυκτών – ψυκτικά μέσα - υπολογισμοί

·         Υπολογισμοί θερμομόνωσης – υλικά και κατασκευαστικές πρακτικές

·         Υπολογισμός θερμικών φορτίων

·         Υπολογισμός ψυκτικών φορτίων

·         Υπολογισμός δικτύων σωληνώσεων και αεραγωγών – αντλίες και ανεμιστήρες

·         Χρήση εγχειριδίων (handbooks), Τεχνικών Οδηγιών (Guidelines) και Προτύπων (Standards) στους υπολογισμούς – αναζήτηση προδιαγραφών εξωτερικού και εσωτερικού περιβάλλοντος

Ο τρόπος με τον οποίο μελετούμε εγκαταστάσεις θέρμανσης – κλιματισμού, γίνεται κατανοητός με την εκπόνηση του σχετικού θέματος, η οποία αρχίζει από τα μέσα Οκτωβρίου, και συνεχίζεται παράλληλα με την ανάπτυξη των παραδόσεων και των εργαστηρίων του μαθήματος. Ο βαθμός αξιολόγησης του θέματος που θα εκπονήσετε υποχρεωτικά, έχει βαρύτητα 50% στον τελικό βαθμό προαγωγής. Προϋπόθεση όμως για προαγωγή σας στο μάθημα είναι η επίτευξη της βάσης (5.0) στη γραπτή δοκιμασία.

Το βοηθητικό υλικό υποστήριξης του μαθήματος που διανέμεται, βασίζεται στο βιβλίο των R.H. Howell, H.J. Sauer, Jr., W.J. Coad: Principles of Heating, Ventilating and Air Conditioning, έκδοση ASHRAE, το οποίο αξιοποιεί υλικό από το ASHRAE Handbook.

Επισυνάπτουμε ένα ψυχρομετρικό διάγραμμα για τον αέρα σε ατμοσφαιρική πίεση και στάθμη επιφάνειας της θάλασσας. Για να μπορείτε να δουλεύετε γρήγορα τις διεργασίες ανάμιξης νωπού και ανακυκλωμένου αέρα και τις πάσης φύσεως μεταβολές κατάστασης στον κλιματισμό, θα χρειαστεί να εγκαταστήσετε στον προσωπικό σας υπολογιστή, το πρόγραμμα ψυχρομετρικών υπολογισμών που θα σας προμηθεύσει, μαζί με οδηγίες χρήσης, το προσωπικό του Εργαστηρίου. Θα πρέπει να εκπαιδευτείτε στην αποδοτική χρήση του λογισμικού αυτού, που θα είναι ο απαραίτητος σύντροφός σας σε κάθε μορφής υπολογισμούς κλιματισμού. Κοιτάξτε για παράδειγμα τις λυμένες ασκήσεις των σημειώσεων καθώς και παλιά θέματα εξετάσεων, όπως για παράδειγμα του Ιανουαρίου 2005, του Σεπτεμβρίου 2006 του Ιανουαρίου 2007  Σεπτεμβρίου 2007, Ιανουαρίου 2008 και Ιανουαρίου 2009.

Εξοικειωθείτε με τον εξοπλισμό θέρμανσης – κλιματισμού που θα σας επιδειχθεί στη διάρκεια των εργαστηριακών ασκήσεων και επισκέψεων, αλλά και με δική σας πρωτοβουλία. Αρχίστε να επισκέπτεστε την αγορά και να γνωρίζετε τι καινούργιο υπάρχει σε κάθε κατηγορία εξοπλισμού. Μαζεύετε φυλλάδια προδιαγραφών και operation manuals όπου μπορείτε.

Για την εργαστηριακή άσκηση αξιολόγησης λέβητα, παραθέτουμε ενδεικτικά αποτελέσματα μετρήσεων σε αερολέβητα του εργαστηρίου.

Οσον αφορά το σχεδιασμό δικτύων σωληνώσεων και αεραγωγών, ξεκινήστε από μια επανάληψη των γνώσεων Ρευστομηχανικής, με το διάγραμμα Moody. Συνεχίστε με μια καλή επανάληψη των Αντλιών και Στροβιλομηχανών. Βεβαιωθείτε ότι κατανοείτε τη λειτουργία και τις χαρακτηριστικές των ανεμιστήρων. Οι μετρήσεις και η διαδικασία commissioning σε δίκτυα κλιματισμού παρουσιάζουν ιδιαίτερο επαγγελματικό ενδιαφέρον για το Μηχανολόγο.

Η συνεργάτης μας Ολυμπία Ζώγου θα σας βοηθήσει με την επίλυση αποριών στη διάρκεια της εκπόνησης του μελετητικού θέματος, στην αναζήτηση σχεδίων και σχετικού λογισμικού, όπως και στην προετοιμασία των εργαστηριακών ασκήσεων του μαθήματος.

Το μάθημα είναι σημαντικό για όλους τους Μηχανολόγους, καθώς άπτεται του αντικειμένου των εσωτερικών εγκαταστάσεων σε κτίρια, αντικείμενο που θα απασχολήσει περισσότερο ή λιγότερο κάθε Μηχανολόγο. Στο αντικείμενο αυτό ο νεαρός Μηχανικός θα δοκιμάσει συχνά τις δυνάμεις και γνώσεις του απέναντι σε προκλήσεις από τεχνικό προσωπικό διαφορετικού επιπέδου γνώσεων, δεξιοτήτων και εμπειρίας, με πιθανές δυσμενείς συνέπειες στην αυτοπεποίθησή του (άκου σχετικά  και το διαχρονικό τραγούδι του Βασίλη Τσιτσάνη, από το νεαρό τότε Σπύρο Ζαγοραίο). Εμείς σας βοηθούμε όσο μπορούμε, αλλά και οι ίδιοι πρέπει να προσπαθήσετε ώστε να βγείτε ατσαλάκωτοι από τις πρώτες αυτές επαγγελματικές δοκιμασίες.

Εκτιμούμε ότι η επιτυχής ανταπόκριση στις προδιαγραφές του συγκεκριμένου μαθήματος στο ΤΜΜΒ αντιστοιχούν σε 120 περίπου ώρες συνολικής ενασχόλησης του φοιτητή, στην αίθουσα, διάβασμα, εργαστήριο, Η/Υ, αλλά και επιπλέον ώρες στην αγορά για να γνωρίσετε τον πλούτο του σχετικού εξοπλισμού. Επομένως πρόκειται για βαρύ επιλεγόμενο μάθημα, με απαιτήσεις που συνήθως βρίσκουμε σε υποχρεωτικά μαθήματα.

Το διαδίκτυο θα σας φέρει σε μιά πρώτη επαφή με τις διάφορες κατηγορίες εξοπλισμού Θέρμανσης και Κλιματισμού. Παράλληλα, μην παραλείπετε να επισκέπτεστε την αγορά και τις σχετικές κλαδικές εκθέσεις:

www.seydap.gr

levitostasia.com

www.acova.fr

chauffagefrancais.fr

http://www.lachaleuretleau.be/

www.usske.sk

Φυσικά, το διαδίκτυο και κάθε μορφής εικονική πραγματικότητα δεν υποκαθιστά τη φυσική πραγματικότητα, επομένως σας προτρέπουμε να έρχεστε με κάθε ευκαιρία σε επαφή με τον φυσικό εξοπλισμό, και να μή διστάζετε να κάνετε υπολογισμούς και επαληθεύσεις σε πάσης φύσεως εφαρμογές που σας τυχαίνουν στο περιβάλλον σας.

Το ΕΘΘΜ αναπτύσσει και ερευνητική δραστηριότητα στην ευρύτερη περιοχή, αφού οι ψυκτικές μηχανές είναι και αυτές θερμικές μηχανές, ενώ η ποικιλία των εφαρμογών της Βιομηχανικής Ψύξης και του Κλιματισμού είναι πλούσια και με ιδιαίτερες απαιτήσεις στο σχεδιασμό και τη βελτιστοποίηση. Ενα σημαντικό πεδίο του Κλιματισμού, που βρίσκεται σε ραγδαία ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια, αφορά στην Ενεργειακή Προσομοίωση Κτιρίων και υποσυστημάτων τους. Και εδώ υπάρχει αξιόλογη δραστηριότητα του ΕΘΘΜ, με αξιοποίηση του ειδικού λογισμικού TRNSYS. Προσοχή, το συγκεκριμένο αντικείμενο είναι σύνθετο και ιδιαίτερα απαιτητικό, οπότε μόνον όσοι από εσάς έχουν αποκτήσει αρκετή εμπειρία στον κλιματισμό σε συνδυασμό με πολύ καλή γνώση των μαθημάτων της Θερμοδυναμικής και Μετάδοσης Θερμότητας θα μπορέσετε να ασχοληθείτε επιτυχώς στα πλαίσια διπλωματικών και μεταπτυχιακών εργασιών.

 

People

Equipment

Publications

Projects

Links

CAE Tools

 

Contact us

Home | University | Department