Επικοινωνία

Διεύθυνση Επικοινωνίας
«ΡΟΗ 2012»
Εργαστήριο Ρευστομηχανικής & Στροβιλομηχανών
Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
38334, Βόλος
Τηλ. 24210 74085, Fax 24210 74085
email: flow2012@uth.gr